Радиатори - технически данни и цени (без ДДС)

 

Модел Дълбочина Височина Между осово разст. Ширина Φ Маса Обем вода Топлинна мощност UNI 6514/87 ISO ΔТ=60°
Цена

ММ ММ ММ ММ цол кг/гл л/гл Ват п лв/гл
350 95 430 350 80 1 1,01 0.43 122 1.293 14.31
500 95 577 500 80 1 1.56 0.58 167 1.336 14,76
600 95 677 600 80 1 1,78 0.66 194 1.332 15.25
700 95 777 700 80 1 2.06 0.75 219 1.336 20.66
800 95 877 800 80 1 2.26 0.85 237 1.351 21,12
500/80 80 580 500 80           13,78