ЦЕНИ БЕЗ ДДС

площ, m2 Размери Standart, меден Standart New Line, меден Select меден Tinox Classic Select меден Tinox New-Line
PK ST PK ST NL PK SL/C PK SL/NL
1,66 m2 772x2125x90 mm 331,67 320,83 382,50 374,12
2,15 m2 1000x2125x90 mm 405,83 394,17 465,00 460,83
2,70m2 1228x2125x90 mm 508,33 497,50 581,67 575,83